ФÁЙЛ

рос. файл англ. file набір однотипних або пов’язаних між собою даних, який ідентифікується унікальним іменем, зберігається на зовнішньому носієві інформації та обробляється спеціальними програмами. фáйл стрічковий фáйл ланцюгóвий фáйл дистанцíйний фáйл вхідний фáйл внýтрішній фáйл вихідний фáйл багатотóмний

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

ФÁЙЛ БАГАТОТÓМНИЙ →← УЩÍЛЬНЕННЯ ДÁНИХ

T: 0.089223944 M: 3 D: 3