ФÁЙЛ ВНÝТРІШНІЙ

рос. внутренний файл англ. internal file змінна типу файла, не пов’язана з файлом операційної системи.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

ФÁЙЛ ВХІДНИЙ →← ФÁЙЛ ВИХІДНИЙ

T: 0.09284461 M: 3 D: 3