ФÁЙЛ ВХІДНИЙ

рос. входной файл, файл исходных данных англ. input file файл, який містить початкові дані для використовуваної програми.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

ФÁЙЛ ДИСТАНЦÍЙНИЙ →← ФÁЙЛ ВНÝТРІШНІЙ

T: 0.120470896 M: 3 D: 3