ФОРМАТУВÁННЯ

рос. форматирование англ. formatting процедура розбивання доріжок магнітного диска на фізичні записи блоки, що виконується перед першим використанням диска. форматувáння тéксту форматувáння дискéти

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

ФОРМАТУВÁННЯ ДИСКÉТИ →← ФОРМÁТЕР

T: 0.089342596 M: 3 D: 3