ФУНКЦІОНУВÁННЯ

рос. функционирование англ. operation 1. Перебування пристрою або системи у робочому ввімкненому стані; виконання пристроєм системою своїх функцій. 2.  Для програм - активний стан, процес їх виконання.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

ХÁКЕР →← ФОРМАТУВÁННЯ ТÉКСТУ

T: 0.120748423 M: 3 D: 3