ШИФРУВÁННЯ

рос. шифрование англ. encrypting процес кодування інформації для перетворення її у форму, доступну обмеженому колу осіб пристроїв.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

ШЛЮЗ →← ШИФР

T: 0.079376407 M: 3 D: 3