ЯКІСТЬ ДРУКУВÁННЯ

рос. качество печати англ. printing quality характеристика принтера, яка визначається якістю нанесення літер, наявністю різних шрифтів і засобами регулювання кроку друкування.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

ЯРЛИК →← ЯКІСТЬ ДÁНИХ

T: 0.079933746 M: 3 D: 3