АНАЛІЗÁТОР ЛЕКСИЧНИЙ

рос. анализатор лексический англ. lexical analyzer компонент транслятора, що виконує лексичний аналіз вихідної програми.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

АНАЛІЗÁТОР СИНТАКСИЧНИЙ →← АНАЛІЗÁТОР

T: 0.096215284 M: 3 D: 3