search
Є І А Б В Г Д Е Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Я 
АНАЛІЗÁТОР СИНТАКСИЧНИЙ
рос. анализатор синтаксический англ. sintactic analyzer компонент транслятора, який виконує синтаксичний аналіз вихідної програми.


Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

skip_previousАНАЛІЗÁТОР ЛЕКСИЧНИЙАРХÍВskip_next

T: 0.020641168 M: 19 D: 0