БÁЗА ДÁНИХ

рос. база данных англ. database сукупність даних, організованих за певними правилами, які передбачені загальними принципами описання, зберігання і маніпулювання даними.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

БÁЗА ДÁНИХ ІНФОРМАЦÍЙНА →← БÁЗА

T: 0.092442593 M: 3 D: 3