БÁЗА ЗНÁНЬ

рос. база знаний англ. knowledge base сукупність знань, які відносяться до певної предметної сфери і формально представлені так, щоб на їх основі можна було здійснювати твердження.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

БÉЙСИК →← БÁЗА ДÁНИХ РОЗПОДÍЛЕНА

T: 0.095725863 M: 3 D: 3