ВІКНÓ

рос. окно англ. window 1. Прямокутна частина простору відображення інформації на дисплеї. 2. Засіб фрагментації повідомлень і блоків даних приладом, що визначається протоколом передавання даних.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

ВІНЧÉСТЕР →← ВІДЕОКОНТРÓЛЕР

T: 0.07520629 M: 3 D: 3