ВВÉДЕННЯ

рос. ввод англ. input процес отримання даних будь-якою частиною комп’ютера. ввéдення дáних ввéдення за зáпитом

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

ВВÉДЕННЯ ДÁНИХ →← ВІНЧÉСТЕР

T: 0.097148536 M: 3 D: 3