ВВÉДЕННЯ ЗА ЗÁПИТОМ

рос. ввод по запросу англ. request input mode спосіб організації взаємодії з пристроєм уведення, за якого пристрій видає дані за запитом програми у машинній графіці.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

ВИБИРÁННЯ →← ВВÉДЕННЯ ДÁНИХ

T: 0.081144757 M: 3 D: 3