ВИБИРÁННЯ

рос. выборка англ. choice, sampling 1. Відокремлення від інших предметів, визначення чого-небудь як зручного, придатного для чогось. 2. Відбірковий вибір чогось. 3. Те саме, що вибірка. 4. Видавання даних за запитом. вибирáння дáних

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

ВИБИРÁННЯ ДÁНИХ →← ВВÉДЕННЯ ЗА ЗÁПИТОМ

T: 0.086580591 M: 3 D: 3