ВИБИРÁННЯ ДÁНИХ

рос. выборка данных англ. data retrieval операція виділення підмножини значень даних, які задовольняють наперед задані умови.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

ВИКЛИК →← ВИБИРÁННЯ

T: 0.081715905 M: 3 D: 3