ГРÁФІКА ДІЛОВÁ

рос. деловая графика англ. business graphics орієнтовані на топ-менеджерів засoби графічного подання інформації, які відповідають стандартам ділової практики.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

ГРÁФІКА КОМП’ЮТЕРНА →← ГРÁФІКА

T: 0.063482037 M: 3 D: 3