ДÁНІ КЕРУВÁННЯ

рос. управляющие данные, управляющая информация англ. control data дані, що лежать в основі виконання певних функцій, які керують процесом опрацювання даних.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

ДÁНІ ОБМÉЖЕННЯ ДÓСТУПУ →← ДÁНІ ВХІДНÍ

T: 0.089948455 M: 3 D: 3