ДÓСТУП НЕСАНКЦІОНÓВАНИЙ

рос. несанкционированный доступ англ. unauthorised access свідоме звернення користувача до даних, доступ до яких йому не дозволений.

Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

ДÓСТУП САНКЦІОНÓВАНИЙ →← ДÓСТУП МНОЖИННИЙ

T: 0.078505112 M: 3 D: 3