search
Є І А Б В Г Д Е Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Я 
ДÓСТУП НЕСАНКЦІОНÓВАНИЙ
рос. несанкционированный доступ англ. unauthorised access свідоме звернення користувача до даних, доступ до яких йому не дозволений.


Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук) 

skip_previousДÓСТУП МНОЖИННИЙДÓСТУП САНКЦІОНÓВАНИЙskip_next

T: 0.027399372 M: 19 D: 0