Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

ЄМНІСТЬ

рос. емкость англ. capacity 1. Здатність умістити в собі певну кількість кого-, чого-небудь. 2. Кількісна характеристика носія або передавача даних. ємність інформацíйна
Ещё