Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

ДИСТАНЦÍЙНИЙ

рос. дистанционный англ. distance який здійснюється або діє на певній віддалі, дистанції. дистанцíйне навчáння
Ещё