Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

ЕЛЕМÉНТ

рос. элемент англ. element 1. Динамічний об’єкт модельованого процесу. 2.  Неподільна одиниця множини. eлемéнт дáних eлемéнт запам’ятóвування eлемéнт прогрáми
Ещё