Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

ЕЛЕМÉНТ ЗАПАМ’ЯТÓВУВАННЯ

рос. запоминающий элемент англ. storage element частина запам’ятовувача, призначена для зберігання найменшої одиниці даних.
Ещё