Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

ЕЛЕМÉНТ ПРОГРÁМИ

рос. элемент программы англ. program element структурна одиниця програми: блок, процедура, цикл, твердження.
Ещё