Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

ЗАВИСÁННЯ ПРОГРÁМИ

рос. зависание программы англ. program hang-up непередбачена зупинка виконання програми.
Ещё