Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

ЗАЛÉЖНІСТЬ

рос. зависимость англ. relationship зв’язок між двома чи більше атрибутами, що цілком або частково визначає значення одного при заданих значеннях інших.
Ещё