Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

КІБЕРНÉТИКА

рос. кибернетика англ. cybernetics наука про загальні закони керування та зв’язку в природі й суспільстві. Її результати використовують для організації автоматичного та автоматизованого управління об’єктами за допомогою комп’ютерів. кібернéтика економíчна
Ещё