Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

КАТАЛÓГ

рос. каталог англ. directory 1. Структура даних, яка забезпечує пошук об’єкта за текстовим іменем. 2.  Набір файлів чи набір каталогів або набір файлів і каталогів, названий текстовим іменем в операційних системах.
Ещё