Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

КОМП’ЮТЕР ПЕРСОНÁЛЬНИЙ

рос. персональная ЭВМ англ. personal computer настільний мікрокомп’ютер, що має експлуатаційні характеристики побутового приладу й універсальні функційні можливості.
Ещё