Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

МÓВА

рос. язык англ. language набір символів, угод і правил, які використовують з метою подання інформації. мóва штýчна мóва програмувáння мóва моделювáння мóва машинна мóва керувáння дáними мóва інформацíйно-пошукóва мóва з блóковою структýрою мóва алгоритмíчна алгоритмова
Ещё