Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

МÓВА ІНФОРМАЦÍЙНОПОШУКÓВА

рос. информационно-поисковый язык англ. information retrieval language у документальних інформаційно-пошукових системах мова, призначена для формалізованого описання змісту документів, які повинні зберігатися в системі, а також для складання запитів до системи на пошук і видавання документів.
Ещё