Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

МÓВА АЛГОРИТМÍЧНА АЛГОРИТМОВА

рос. алгоритмический язык англ. algorithmic language штучна мова, призначена для алгоритмів.
Ещё