Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

МÓВА З БЛÓКОВОЮ СТРУКТÝРОЮ

рос. язык с блочной структурой англ. blockstructured language мова високого рівня, у якій опис однієї дії може включати опис об’єкта того самого класу напр., вкладені процедури і блоки.
Ещё