Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

МÓВА МОДЕЛЮВÁННЯ

рос. язык моделирования англ. simulation language мова програмування, призначена для розроблення програм моделювання.
Ещё