Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

МÓВА ПРОГРАМУВÁННЯ

рос. язык программирования англ. programming language штучна мова написання програм для комп’ютера.
Ещё