Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

МÓДУЛЬ

рос. модуль англ. module одиниця програмного забезпечення. мóдуль завантáжувальний
Ещё