Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

МАРШРУТИЗÁТОР

рос. маршрутизатор англ. router спеціалізований комп’ютер, який задає шлях передавання інформації між комп’ютерами в мережі.
Ещё