Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

ЄМНІСТЬ ІНФОРМАЦÍЙНА

рос. информационная емкость англ. information capacity середня кількість інформації, що міститься в повідомленні чи документі.
Ещё