Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

ІНФОРМАЦÍЙНОПОШУКÓВА СИСТÉМА

= систéма інформацíйно-пошукóва
Ещё