Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

НАВЧÁННЯ

рос. обучение англ. learning дія за значенням навчати, навчатися. 1.  Передавання знань, умінь, досвіду. Збагачення досвідом, знаннями тощо. 2.  Оволодіння знаннями, набуття знань, опанування чогось. навчáння дистанцíйне
Ещё