Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

НАВЧÁННЯ ДИСТАНЦÍЙНЕ

рос. обучение дистанционное англ. distance learning навчання на відстані. Спосіб навчання, який передбачає спілкування учня студента з педагогом за допомогою технічних засобів, в т. ч. через Інтернет та електронну пошту, а також навчання під керуванням комп’ютерних навчальних програм. На сучасному етапі розглядається як один із шляхів створення системи відкритої безперервної освіти.
Ещё