Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

ОБЛÁДНАННЯ

рос. оборудование англ. equipment сукупність механізмів, приладів, пристроїв, необхідних для чого-небудь; спорядження. облáднання периферíйне зóвнішнє
Ещё