Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

ОПРАЦЮВÁННЯ

рос. обработка англ. processing дія за значенням опрацювати. Глибоке вивчення чого-небудь, докладне ознайомлення з чимось, ретельна підготовка. опрацювáння елекрóнне опрацювáння пакéтне опрацювáння паралéльне
Ещё