Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

ПÁМ’ЯТЬ

рос. память англ. memory функційна частина комп’ютера, призначена для приймання, зберігання даних. пáм’ять оперативна пáм’ять постíйна
Ещё