Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

ПÓРТ

рос. порт англ. port 1. Місце взаємодії двох процесів. 2.  Апаратні та програмні засоби для підключення периферійного пристрою до комп’ютера.
Ещё