Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

ПÓШТА ЕЛЕКТРÓННА

рос. электронная почта англ. electronic mail засоби пересилання і збереження повідомлень між користувачами комп’ютерної мережі.
Ещё