Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

ПОСИЛÁННЯ

рос. ссылка англ. reference запис в електронному документі, що задає адресу переходу на частину документа чи на інший документ.
Ещё