Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

ПРИСТРІЙ КЕРУВÁННЯ

рос. устройство управления англ. control unit блок комп’ютера, який керує усіма операціями в системі згідно з інструкціями, що надходять з програми.
Ещё