Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

ПРОГРÁМА ЕЛЕКТРÓННИХ ТАБЛИЦЬ

рос. программа электронных таблиц англ. spreadsheet program програма, призначена для оброблення електронних таблиць наприклад, Microsoft Excel.
Ещё