Тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів (Л. С. Козловська, Н. М. Поліщук)

ПРОГРÁМА НАВЧÁЛЬНА

рос. обучающая программа, диалоговое руководство англ. on-line tutorial learning program програма, яка реалізує у формі діалогу алгоритм навчання за тією чи іншою дисципліною або за одним з її розділів.
Ещё